NOVETAT!!! CALENDARI DE PROVES!!!

CALENDARI DE PROVES DE COMPLECIÓ D’ESTUDIS PER ALS TÍTOLS

LOGSE EXTINGITS AL CENTRE 

 

Dia

Hora

Cicle

Prova

Aula

24 d'abril de 2015

De 17:00 a 19:00 hores

Atenció Sociosanitària

C11

1101

29 d'abril de 2015

De 10:15 a 12:15 hores

Integració Social

C1

2029

24 d'abril de 2015

De 08:15 a 10:15 hores

Integració Social

C4

3104

24 d'abril de 2015

De 08:15 a 10:15 hores

Atenció Sociosanitària

C4

3104

24 d'abril de 2015 

De 08:15 a 10:15 hores

Atenció Sociosanitària

C1

3104

 

Crèdit 15 d’Atenció Sociosanitària: Crèdit de Síntesi

  1. Dimarts 28 d'abril de 2015: 17:00 hores presentació del contingut del crèdit.
  2. Dimarts 28 d'abril de 2015: 17:00 hores entrega del treball final.
 CALENDARI DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA. ABRIL

Realització de proves: del 20 al 30 d’abril de 2015. Es publicarà un calendari de dies i proves a realitzar en funció de les persones a presentar-se.

Publicació provisional de resultats : 8 de maig de 2015.

Període de reclamacions (*): del 11 al 13 de maig de 2015.

Publicació de resultat definitius: 18 de maig de 2015.

Lliurament dels certificats de notes: a la secretaria del centre a partir del 22 de juny de 2015.

 

(*) Les reclamacions: La persona pot presentar una reclamació conta les qualificacions provisionals de les proves, adreçada a la junta d’avaluació. La reclamació es presenta per escrit al registre del centre educatiu, en el termini de 3 dies hàbils a partir de la data de publicació i d’acord amb l’horari de registre del centre. La junta d’avaluació resol les reclamacions amb la publicació de resultats definitius.

Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la directora general d’Atenció a la Família i comunitat Educativa, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El recurs s’ha de presentar al registre del centre on l’alumnat s’ha examinat.

 

CALENDARI DEL PROCÉS DE COMPLECIÓ D’ESTUDIS PER ALS TÍTOLS

LOGSE D'INTEGRACIÓ SOCIAL I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA


CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA (TAS)

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL (TIS)

 

Període d’inscripció: de l’1 al 15 d’octubre de 2014 (dona dret a les dos convocatòries del curs 2014-2015, una al novembre i una altra a l’abril)

 Documentació a presentar:

  1. full d’inscripció
  2. resguard de pagament només per a alumnat de grau superior

        
                       
                       

                Full d'incripció TAS               Full d'inscripció TIS

CALENDARI DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA. NOVEMBRE

 

Realització de proves: del 17 al 28 de novembre de 2014. Es publicarà un calendari de dies i proves a realitzar en funció de les persones matriculades.

Publicació provisional de resultats : 5 de desembre de 2014.

Període de reclamacions (*): del 9 al 11 de desembre de 2014.

Publicació de resultat definitius: 15 de desembre de 2014.

Lliurament dels certificats de notes: a la secretaria del centre a partir del 8 de gener de 2015.

Calendari

Mes anterior Agost 2018 Proper mes
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram