Educació Secundària Obligatòria

(CURS 2015-16)

Tríptic Informatiu

Un bon punt de partida 

 

 

Què és L'ESO?

L'ESO és l'Ensenyament Secundari Obligatori que cobreix l'escolarització de tot l'alumnat entre els 12 i els 16 anys. S'imparteix als Instituts de secundària.Comprèn quatre cursos acadèmics. Té com a objectius completar la formació bàsica dels ciutadans/es i preparar-los per a la formació específica posterior (Batxillerats i Cicles Formatius d'FP) a la incorporació al món laboral.Com que és obligatori, opta per un ensenyament que s'adapta a la diversitat de capacitats i interessos del conjunt de l'alumnat.

 

Per atendre millor la diversitat  de l'alumnat, organitzem desdoblaments en el màxim de matèries, per tal d'agrupar de manera flexible l'alumnat segons les seves característiques i capacitats.

 

Currículum de 1r, 2n i 3r d’ESO

Cada centre decideix en el seu projecte curricular la forma de distribuir les matèries al llarg dels cursos. Aquesta distribució a Can Vilumara és la següent:

Matèries

1r

2n

3r

Llengua catalana i literatura

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

Llengua estrangera (anglès)

4

3

3

Matemàtiques

4

4

4

Ciències de la naturalesa

3

3

4

Ciències socials

3

3

3

Educació física

2

2

2

Música

2

2

-

Educació visual i plàstica

2

-

2

Tecnologia

2

2

2

Religió (voluntària)/Cultura i valors étics

1

1

1

Tutoria

1

1

1

Matèries optatives

-

2

2

Treballs de síntesi: giren entorn un tema central i l’alumnat ha de treballar en equip i demostrar que és capaç d’aplicar les competències bàsiques apreses en les diverses matèries. Es realitzen en finalitzar 1r, 2n i 3r d'ESO en horari intensiu durant el mes de juny.

  • 1r ESO: “L’aigua, un bé escàs”
  • 2n ESO: “Un tomb per l’Edat Mitjana”
  • 3r ESO: “L’Hospitalet, ciutat industrial”
 • El servei comunitari és realitzarà a 3r d'ESO i té la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

 

Currículum de 4t d’ESO

Matèries

4t

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Llengua estrangera (anglès)

4

Matemàtiques

4

Ciències socials,geografia i història

3

Educació física

2

Religió (voluntària)/Cultura i valors étics

1

Tutoria

1

Matèries optatives

9

Total setmanal

30

 

 


El currículum es completa amb tres matèries optatives (3 h cada una) a triar entre:

  • Biologia i Geologia
  • Educació visual i plàstica
  • Física i Química
  • Informàtica
  • Llatí
  • Música
  • Francès (segona llengua estrangera)
  • Tecnologia
  • Filosofia
  • Economia

Projecte de recerca: “Triant el camí”

L’objectiu d’aquest projecte que es realitza a 4t d'ESO és ajudar l’alumnat a prendre la decisió correcta sobre el seu futur itinerari acadèmic o professional en acabar l’etapa de l’ESO.
Es realitza al llarg de tot el curs amb el suport de les tutories. Es complementa amb tallers i xerrades impartits per personal especialitzat.

 

Atenció a la diversitat

Agrupaments flexibles.

Grups reduïts en matèries instrumentals.

Atencions individualitzades.

Coordinació amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic(EAP).

Matèries de reforç, d’ampliació i d’iniciació a nous coneixements.

Suport de voluntaris d’Integració Social.

 

Activitats per a la millora de les competències bàsiques

Pla de lectura

Treballem el contingut de la matèria de Cultura i Valors Ètics mitjançant unes activitats que permeten alhora assolir les competències bàsiques comunicatives i lingüístiques, així com desenvolupar l’hàbit lector de l'alumnat. No s’ha d’oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Es realitza durant una hora setmanal a tots els cursos de l'ESO.

 

Projecte Vilumara Plurilingüe

Des del curs 14-15, el nostre institut és un dels centres de Catalunya que, pilotats pel Departament d’Ensenyament, va formar part del Grup d’Experimentació del Plurilingüisme (GEP). El pilotatge estava basat en un disseny en què s'incrementava l’exposició a la llengua anglesa i francesa en el context escolar.

Enguany, s'imparteixen classes d'algunes matèries en francès i en anglès.

A més a més, oferim una optativa a segon d'ESO, Global Scholars, que té com a objectiu, entre d'altres, que l'alumnat prengui consciència de què vol dir ser ciutadà del món i, tot això, utilitzant l'anglès com a llengua vehicular. Treballem conjuntament, al grup Odyssey, amb altres 8 ciutats de diferents països: Taipei, Medford (Boston), Athens, New York, Warsaw, Miami, Dubai, Broward (Fort Lauderdale) i Madrid.

 

 

Acció tutorial

Seguiment personalitzat de l’alumnat.

Coordinació amb les escoles de primària.

Contacte periòdic amb les famílies.

Control informàtic d’assistència amb comunicació diària i resum setmanal per a les famílies mitjançant el programa ALEXIA.

Activitats setmanals amb el grup:

- Acollida i cohesió del grup.

- Foment de la participació i convivència (resolució de conflictes, sentiment del grup...)

- Formació en valors ( educació viària, drets humans, solidaritat ...)

- Autoconeixement ( autoestima, amistat, prevenció de conductes de risc per a la salut canvis físics i psicològics a l'adolescència ...)

- Tècniques d'estudi.

- Orientació acadèmica i professional ( a tots els nivells però especialment a 4t d'ESO)  

Tallers i xerrades amb especialistes (Oficina Jove de l’Ajuntament de l’Hospitalet, OMIC, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Fundación Alcohol y Sociedad, Oficina de Salut Jove de l’Hospitalet, Programa de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de l'Hospitalet, ...)

 

Programa Salut i Escola

El nostre centre disposa d'una consulta oberta gestionada per una professional del CAP de Rambla Just Oliveras per tal d'atendre, de forma confidencial, les consultes sobre qualsevol tema relacionat amb la salut que preocupi el nostre alumnat.

 

Col·laboració amb els centres de primària

Traspàs d’informació de l’alumnat de primària que s’incorpora a l’institut i seguiment posterior de la seva adaptació al centre.

Participació en la “Roda de contes”, treball conjunt amb l’alumnat de 6è de primària.

En el marc del projecte "Sharing to learn", alguns alumnes de 4t d'ESO van a les escoles de primària per realitzar activitats en anglès.

 

Activitats complementàries

 • Coral
 • Viatge al final de l’ESO.
 • Participació en activitats organitzades per altres entitats:

   - Consell de Nois i Noies
   - Certamen poètic Andreu Trias
   - Proves Cangur de matemàtiques
   - Concurs Fem Matemàtiques
   - Jornades Científiques i Tecnològiques
   - Celebració del Carnestoltes
   - Diada de Sant Jordi (certàmens literaris) 

 

Calendari

Mes anterior Agost 2018 Proper mes
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram