CFGM Atenció a Persones en Situació

de Dependència

"La nostra FP parteix
d’una formació basada
en vivències com a eina per
facilitar els aprenentatges"

   Tríptic Informatiu

Títol oficial

Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Competència professional

Atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Sortides laborals

Àmbits professionals

   • Atenció sociosanitària a persones al domicili.
   • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
   • Gestió de trucades de teleassistència.

 

Ocupacions i llocs de treball

• Assistent/a de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis.
• Governant/a i subgovernant/a de persones en situació de dependència en institucions.
• Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat.
• Auxiliar d’ajuda a domicili.
• Assistent/a d’atenció domiciliària.
• Treballador/a familiar.
• Auxiliar d’educació especial.
• Assistent/a personal.
• Teleoperador/a de teleassistència.
• Gerocultor/a.
• Educador/a d’educació especial.

Durada i distribució del cicle

2.000 hores, 383 de les quals són de pràctiques i es fan en centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en dos cursos acadèmics.

 • 1r curs: horari de 08:15 a 14:45 hores de dilluns a divendres
 • 1r curs: horari de 14:30 a 21:00 hores de dilluns a divendres
 • 2n curs: tots els cursos de segon es fan en horari de 14:30 a 21:00 hores de dilluns a divendres. Durant aquest curs també es pot cursar l'FCT. 

Quins mòduls s’imparteixen?

   • MP1 Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
   • MP2 Atenció sanitària
   • MP3 Atenció higiènica
   • MP4 Atenció i suport psicosocial
   • MP5 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
   • MP6 Teleassistència
   • MP7 Suport domiciliari
   • MP8 Suport en la comunicació
   • MP9 Destreses socials
   • MP10 Primers auxilis
   • MP11 Formació i orientació laboral
   • MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
   • MP13 Anglès tècnic
   • MP14 Síntesi
   • MP15 Formació en centres de treball

Condicions d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:


• tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
• haver superat el curs de formació específic per a l’accés als
cicles de grau mitjà,
• tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
• haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent
(BUP),
• tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
• haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans
de 25 anys,
• haver superat un programa de qualificació professional inicial
(PQPI) amb nota igual o superior a 8, o
• tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Calendari

Mes anterior Agost 2018 Proper mes
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram