INSTITUT CAN VILUMARA

 

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2018/2019

 

Horari de presentació de sol·licituds: de 10 a 13 h (de dilluns a divendres) i de 16’30 a 18’15 h (dilluns, dimarts i dimecres)

** A les 13 h i a les 18’15 h la porta de la Secretaria ES TANCARÀ i ja no us podrem atendre **

 

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Publicació de l'oferta inicial: 11 de maig de 2018
 • Termini per presentar sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018. El 21 és festiu  ( la documentació es pot lliurar fins el 28 de maig )
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018
 • Termini per presentar una reclamació: del 6 al 8 de juny de 2018
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018
 • Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h (Departament d'Ensenyament: Via Augusta, 202)
 • Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2018
 • Publicació de l'oferta final: 29 de juny de 2018
 • Publicació de la llista d'ALUMNAT ADMÈS i llista d'espera: 3 de juliol de 2018
 • Termini de matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2018

 

 

 Finalitzada la matrícula i tancada la llista d'espera , el 4 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament publica a la seva pàgina web els centres i cicles amb places vacants.

S'obre així un segon període d'admissió en què només poden participar els sol·licitants que han participat en el primer període i que: 

- no han obtingut plaça, o
- han obtingut plaça però no s’han matriculat.

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 4 de setembre de 2018
 • Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud: 5 i 6 de setembre de 2018
 • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2018-2019

Les persones interessades poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció, en el marc de les places vacants, accedint-hi mitjançant un formulari  - rebreu un missatge electrònic amb un enllaç per accedir a la sol·licitud i fer les noves peticions telemàticament  -

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis al·legats o de la prova d’accés.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR    (Les fotocòpies cal portar-les fetes)

·         Original i fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció, prèviament enviada per Internet. L’enllaç el trobareu a la nostra web.

Enllaç per realitzar la preinscripció. A partir del 14 de maig.


A) Documentació identificativa

●     Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne o alumna és menor d'edat també s'ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol.licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

B) Documentació acadèmica (Per acreditar el criteri de prioritat)

El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents:

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o
 • certificat de la qualificació de la prova d'accés.

 - Els alumnes que encara cursen els estudis han de presentar el certificat de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis avaluats definitivament.

- Els alumnes que han completat l'etapa d’ESO han de presentar el certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa; en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

- Els alumnes procedents d’estudis estrangers han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

- Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

- Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

- Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys  han de presentar el certificat de superació d'aquesta prova.

Criteri de prioritat per a l'assignació de les places

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

- Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 60%.

- Via d'accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

- Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d'accés o n'han quedat exempts accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

Calendari

Mes anterior Agost 2018 Proper mes
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram